Adatkezelési irányelvek

Adatkezelési irányelvek
A honlapon megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Az adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

A jelen honlapon történő regisztrációval, feliratkozással Ön hozzájárul az adatbázisunkba való felvételhez, ill. – bizonyos esetekben reklámot is tartalmazó – elektronikus levelek fogadásához. A feliratkozás bármikor megszüntethető, az emailben kapott hírlevél legalsó sorában található linkre való kattintással. A leiratkozással neve és email címe törlődik adatbázisunkból.

Adatkezelési nyilatkozat

Üzemeltető (és adatkezelő) a felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden tőle telhető biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében.
Adatkezelő (mint üzemeltető) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Felhasználó az adatait a megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével hozza adatkezelő tudomására, aki a törvényi előírások szerint rögzíti azokat.
Az adatkezelést üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
Adatok törlési határideje: az adatkezelő cég jogutód nélküli megszűnése.

Adatkezelő a tudomására jutott adatokat saját adatbázisában rögzíti és kijelenti, hogy azokat harmadik fél számára nem adja át – kivételt képez ez alól azon eset, amikor felhasználó a megrendelni kívánt termék házhozszállításáról rendelkezik. Ekkor ugyanis a szállító cég csak a felhasználó által megadott szállítási és elérhetőségi adatok alapján juttathatja el a megrendelt terméket felhasználóhoz-megrendelőhöz.
A szállító cég tudomására jutott – a szállításhoz kapcsolódó – adatok szállító cég általi kezelésére és felhasználására az Házikosár Kft.-nek mint jelen honlap üzemeltetőjének semmilyen befolyása sincs.

Az üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére a szolgáltatásaival összefüggő, akár reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön.
Felhasználó a számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül lemondhatja.

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a regisztrációt követően helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy adatainak törlését indítványozza. A felhasználó tájékoztatást is kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelés a megrendelési űrlap szolgáltatóhoz történő beérkezése után a feldolgozás során kezdődik és az adatok törléséig tart.

Üzemeltető minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Szolgáltató a honlapján található termékek- és szolgáltatások értékesítéséhez Google Adwords hirdetéseket, honlap-analitikát és remarketing stratégiát is alkalmaz. A remarketing kampány alapja a felhasználó korábban a szolgáltató webhelyén tett látogatása során a számítógépére elhelyezett “cookie”. A Google cookie letiltásáról ezen a linken olvashat: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: info [kukac] hazikosar.hu

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Biztosához.

Adatkezelési nyilvántartási szám: